سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا مصنف – کارشناس ارشد متالورژی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم
منصور سلطانیه – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر، امکان ایجاد پوشش کاربید وانادیم بر فولاد AISI L2 به روش نفوذ / رسوب فعال حرارتی (TRD) به منظور حصول خواصی چون سختی سطح بالا، مقاومت در برابر سایش و خوردگی مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر دما، زمان و ترکیب شیمیایی حمام نمک مذاب بر پوشش ایجاد شده در حمام نمک شامل ترکیب NaCl-CaCl2 ، که جایگزین بوراکس شده است، مورد مطالعه قرار گرفت. تشکیل پوشش کاربید وانادیم بر زیر لایه فولادی توسط میکروسکوپ نوری، الکترونی و همچنین آنالیز فازی توسط دیفراکتومتر اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت. ضخامت پوشش و سختی سطح بر اساس شرایط آزمایش های انجام شده، در محدوده 8/4 -1/26 میکرون و 2600-3300 ویکرز قرار دارد. سینتیک رشد پوشش از طریق اندازه گیری ضخامت پوشش به صورت تابعی از دما و زمان اجرای فرآیند و همچنین مقاومت در برابر خوردگی حاصل از پوشش، توسط پلاریزاسیون آندی در محلول اسید سولفوریک 1 مولار نیز بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون خوردگی بیانگر افزایش پتانسیل خوردگی فولاد دارای پوشش نسبت به فولاد خام و کاهش دانسیته جریان خوردگی می باشد