سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
معصومه حق پرست – کارشناس ارشد فرآوری مواد،بخش مهندسی معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان
صمد بنیسی – استاد بخش مهندسی معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس پارساپور – دانشجوی دکتری فرآوری مواد،بخش مهندسی معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
درکارخانه زغال شویی زرند زغال سنگ درسه واحد واسطه سنگین جیگ و فلوتاسیون فراوری می شود زغال سنگ ورودی به مدار فلوتاسیون ذرات کوچکتر از 1mm میباشد درمدار فعلی کارخانهاز نفت و روغن کاج به ترتیب به عنوان کلکتور و کف ساز استفاده می شود با توجه به قیمت بالای نفت و مشکل تهیه ان جایگزینی یک کلکتور ارزانتر که به راحتی قابل دستیابی باشد لازم و ضروری می باشد باتوجه به ارزان بودن دردسترس بودن گازوئیل امکان جایگزنیی آن با نفت هدف عمده این تحقیق قرارگرفت باتوجه به قیمت بالای نفت و مشکل تهیه ان جایگزینی یک کلکتور ارزانتر که به راحتی قابل دستیابی باشد لازم و ضروری می باشد باتوجه به ارزان بودن ودردسترس بودن گازوئیل امکان جایگزینی آن با نفت هدف عمده این تحقیق قرارگرفت دراین تحقیق ابتدا محدوده بهینه مصرف گازوئیل بین 1/5تا4kg/t تعیین گردید مقایسه عملکرد گازوئیل و نفت درمقادیر مختلف ولی شرایط یکسان نشان داد که استفاده ازمقادیر بالای گازوئیل 4-3kg/t نه تنها باعث کاهش راندمان نمی شود. بلکه باعث افزایش 2/3 کارایی جدایش نسبت به نفت و کاهش 88/2 درصدی هزینه ها نیز می شود.