سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علیرضا منصف – کارشناس برق قدرت شرکت خدمات مهندسی برق- مشانیر
کاوه حبیبی سراسکانرود – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرکیوان ممتاز – دکترای مهندسی برق- شرکت خدمات مهندسی برق- مشانیر

چکیده:
مرحله ی اول برای احداث یک نیروگاه فتوولتاییک به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر، انجام مطالعات امکان سنجی و بررسی اقتصادی طرح است. به این منظور، پس از مشخص نمودن موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی محل احداث نیروگاه، پتانسیل سنجی توسط نرم افزارهای شبیه سازی نظیر PVsyst و SunnyDesign انجام می پذیرد. مقاله ی حاضر به ارائه روشی اجرایی و عملیاتی به منظور امکان سنجی احداث نیروگاه فتوولتاییک متصل به شبکه به ظرفیت 6 مگاوات در شهرستان بستک واقع در استان هرمزگان می پردازد. در این مقاله، پس از بررسی شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه، با استفاده از نرم افزار PVsyst آرایش پنل ها با رویکرد کمترین اثر سایه اندازی محاسبه گردیده است. سپس نتایج شبیه سازی برای دو حالت سازه ثابت و سازه متحرک (تراکردار) به دست آمده است. پنل ها به صورت دو طبقه در یک رک 20 ماژولی با زوایه نصب 22 درجه و فاصله 7/6 متر که بهینه ترین فاصله بین دو پنل می باشد، چیده می شوند. در انتها نیز نحوه اتصال به شبکه برق سراسری بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که برای یک نیروگاه 6 مگاواتی به 24012 پنل 250 واتی و 38 اینورتر 150 کیلوواتی نیاز است. این نیروگاه در حالت سازه ثابت قادر به تولید سالیانه 9638 مگاوات- ساعت برق و در حالت مجهز به سیستم ردیاب خورشیدی (تراکردار) قادر به تولید سالیانه 12644 مگاوات- ساعت خواهد بود.