سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدابوذر موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
محسن مهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
مهدی بهرنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
بابک مرادی – دانشجوی دکتری مهندسی مخازن نفت دانشگاه تهران

چکیده:

افت فشار و کاهش تولید ازمخزن همسو با گسترش روز افزون نفت و محصولات نفتی در دنیای امروز و بازار جهانی استفاده از روشهای ازدیاد برداشت جهت بهبود و افزایش تولید این محصول غیر قابل تجدید را امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است تزریق گاز از جمله این روشهای بوده که بطور گسترده ای در اکثر میادین نفتی مورد استفاده قرار میگیرد. لذا با توجه به منابع عظیم گازی درایران و همچنین قابل استحصال بودن بخش زیادی از گاز تزریق شده حدود 90% تزریق گاز به مخازن ایران مورد توجه می باشد اما تعیین شرایط و روش بهینه تزریق در هر فیلد از مهمترین مسائل پیش روی مهندسان مخزن می باشد از انجایی که این تحقیق بصورت یک تحقیق موردی روی یکی از میادین نفتی ایران می باشد پس از انجام مدلسازی میدان شبیه سازی توسعه ی میدان توسط تزریق گاز بهصورت غیر امتزاجی با استفاده از نرم افزار شبیه ساز تجاری eclipse انجام پذیرفت و سپس به منظور شرایط و الگوی بهینه تزریق سناریوهای مختلف نرخ تزریق نرخ تولید نحوه ارایش و تعداد چاههای تزریقی نحوه تکمیل چاههای تزریقی و زمان تزریق به طور جزئی و کامل به مدت 22 سال مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت بهترین سناریوی تزریق گاز در میدان مورد نظر جهت رسیدن به بازدهی بیشتر انتخاب گردید.