سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هوشنگ افضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
فرزاد آزادشهرکی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و
امین رضا جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه روش کاشت ماشینیMPM)با روش روش کاشت دست پاشHPM) روش مرسوم در منطقه) محصول پیاز در روستای چهار برج واقع در غرب شهرستان فلاورجان انجام شد. در این مطالعه در روش ماشینی از یک کارنده پنوماتیکی سبزیجات ساخت شرکت گاسپاردوGaspardo) مدل 20V استفاده گردید. عملکرد کلی محصول ، کیفیت محصول تولید شده از لحاظ بازارپسندی (پیازهای قابل فروش)، یکنواختی اندازه پیازها از نظر قطر (ضریب تنوع ) ، قطر متوسطپیازها، هزینه کاشت و هزینه بذر مصرفی دردو روشHPM و MPM مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید. الف ) عملکرد کلی محصول در روشHPMاز روشMPM بیشتر بوده و اختلاف معنی داری بین این دو مشاهده گردید. ب) عملکرد قابل فروش محصول در روشMPMاختلاف معنی دار با عملکرد محصول قابل فروش در روشHPM داشته و بازارپسندی محصول در روشMPMبهتر بوده است. ج) یکنواختی اندازه پیازها در روشMPMبهتر از روشHPM بوده و بین این دواختلاف معنی دار بوده است. د) قطر متوسط پیازها در روشMPMبیشتر از روشHPM بوده است ه) هزینه های کاشت و هزینه بذز مصرفی در روش کاشت ماشینی خیلی کمتر از روش کاشت دستی برآورد شد.