سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر پروازیان – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس شاه بندری قوچانی – گروه فیزیک ،سازمان آموزش و پرورش ، استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

باریکه یونھای سنگین بخاطر اینرسی و قدرت کانونی شدن، برای اشتعال ساچمه ھای ھمجوشی بھ روش لختی (ICF) اهمیتفوق العاده ای دارند. در این مقاله سعی کرده ایم با در نظر گرفتن همهانواع برهمکنشها باریکه ای از یونهای طلا ( AU ) به عنوان پرتو محرک، با یک ساچمه کروی از جنس طلاء به عنوان یک لایه بیرونی از ساچمه و یک برنامه رایانه ای برای حل عددی معادله ترابرد بولتزمن- فاکر-پلانک بنویسیم.محاسبه شار ذرات باردار و انرژی منتقل شده از باریکه پرتو محرکم به الکترونها و یونهای هدف، میزان انتقال انرژی و عمق نفوذ در هدف را برای کاهش ناپایداری ریلی تیلور و افزایش بهره انرژی ساچمه در اختیار قرار میدهد.