سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محمد موسوی مدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
حسین آتشی – استادمهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:
استفاده از کاتالیست های اسیدی جامد می تواند مشکلات زیست محیطی، هزینه های عملیاتی و ایمنی ناشی از تولید آلکیلات با اسید مایع را برطرف کند.در این مقاله مروری بر انواع کاتالیست های اسیدی جامد برای آلکیلاسیون ایزوبوتان/ بوتن، مزیت و معایب هر کدام، مکانیزم واکنش آلکیلاسیون بر روی کاتالیست اسیدی جامد، توزیع محصولات بدست آمده از تبدیل ایزوبوتان و بوتن ها و چگونگی غیرفعال شدن کاتالیست ها انجام پذیرفته است. با بررسی مکانیزم واکنش میتوان دریافت که انتقال هیدرید از مولکول ایزوبوتان، مهم ترین مرحله واکنش محسوب می شود و با تحقق این مرحله است که چرخه فرآیند آلکیلاسیون ادامه یافته و هیدروکربن های اشباع به عنوان محصول فرآیند شکلمی گیرد. دلیل اصلی غیرفعال شدن کاتالیست جامد آلکیلاسیون، نشستن کک ناشی از پلیمرشدن بوتن ها بروی سطح کاتالیست می باشد کهبه نظر می رسد امری اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین بهترین راه برای صنعتی کردن این کاتالیزرها، استفاده از یک سیستم احیا در کنار واحد آلکیلاسیون به صورت همزمان می باشد