سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا معصومی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی – معاونت بهره برداری

چکیده:

امروزه با توجه به روند رو به رشد بار و بالا بـودن هزینـه های تولید انرژی الکتریکی و محدودیت در نصب واحـدهای جدید نیروگاهی , نیـاز بـه بهـره بـرداری بهینـه از واحـدهای موجود در جهت کاهش هزینه های بهـره بـرداری بـه شـدت احساس مـی شـود . در ایـن مقالـه پـس از بررسـی سـوخت مصــرفی واحــدهای یکــی از نیروگاههــای گــازی کشــور در روزهای 23 فروردین ) 1379 روز کم بار ) و 14 مرداد 1379 ( روز پر بار ) , خواهیم دید که در صورت برنامه ریزی بهینـه تولید واحدهای ایـن نیروگـاه از هـدر رفـتن چـه حجمـی از سوخت جلوگیری به عمل خواهد آمد .