سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
الهه کفشی تقی آبادی – دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد
امین عبداله زاده –
علی ذوقی –

چکیده:
این مقاله بر مسائل مربوط به امنیت گریدهای هوشمند و منازل هوشمند تمرکز دارد.هدف ما این است که تعدادی از نمونه تهدیدهای مربوط به محیط گریدهای خانگی/ هوشمند را ارائه دهیم. تهدیدهای دریافته شده بر اساس مجموعه اهداف امنیتی خاص برای محیط گرید خانگی/هوشمند طبقه بندی می شوند و تاثیر آنها بر امنیت سیستم کلی ارزیابی میگردد. سپس بازبینی ای از منابع کنونی صورت میگیرد، با هدف ارائه ی اقدامات متقابل امنیتی نوید بخش با توجه به اهداف امنیتی خاص تعریف شده برای هر سناریوی ارائه شده. تلاشی در جهت روشن ساختن مسائل باقیمانده و باز و جهت های تحقیقاتی آتی پایان بخش این مقاله است.