سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا محسنعای دزفولی – دانشگاه آزاد زمین واحد دزفول
سرور محسنعالی دزفولی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در مقاله حاضر سعی شده است و مهم‌ترین اثر باستانی شهرستان دزفول دیگری پل قدیم که در واقع قدیمی‌ترین پل در جهان محسوب شده است مورد پژوهش قرار گیرد در این اثر به لحاظ تاریخچه ساخت و معماری بنا در دوران‌های مختلف و همچنین معرفی آن در کتب نویسندگان گذشته پرداخت شود و در ادامه در مورد صحت باستانی بودن پل و مصالح ساختمانی و ابعاد ذکرشده به آن در منابع مختلف سخن به میان آمده است. این پل در طی گذشت این مدت زمان طولانی مسلماً دستخوش فرسایش و تغییرات گردیده که از سوی تفاوت مصالح بکار رفته و نه معماری قسمت‌های مختلف قابل تشخیص است و تمامی این موارد در مقاله ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته شده است. جهت نگارش این مقاله از منابع مختلف چاپی و الکترونیکی استفاده شده که ضمن متن و در پایان به آن‌ها استناد شده است .