سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مهناز کردگاری – مسئول مکاتبات دکترای بیولوژی دریا، عضوهیات علمی *دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بندرعباس
تورج ولی نسب – دانشیار، مؤسسه تحقیقات شیلات ایران،تهران
شهلا جمیلی – استادیار، مؤسسه تحقیقات شیلات ایران،تهران

چکیده:
در این بررسی خصوصیات بافتی تخمدان ماهی سلطان ابراهیم درآبهای استان بوشهر) بخش شمالی خلیج فارس( مورد بررسی قرار گرفت. پس از نمونه برداری،قطعات کوچکی از تخمدان در محلول فرمالین بافر ۱۰% ثابت شده سپس نمونه ها با روش استاندارد بافت شناسی آبگیری، شفاف سازی و پارافینه شده و برشهایی به ضخامت ۶ میکرومتر تهیه و سپس برش‌ها به روش هماتوکسیلن – ائوزین رنگ‌آمیزی و به وسیله میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند. از نظر بافت شناسی مراحل مختلف رشد اووسیت در آنها دیده شد که به شرح زیر می‌باشند: مرحله نابالغ (اووگنی، اوایل مرحله پیش هستکی و اواخر مرحله پیش هستکی) مرحله بلوغ (واکوئلی شدن، گرانول زرده‌ای، وتیلوژنیک، مهاجرت و زرده رسیده). قطر اووسیت از ۶۰٫۵۰ میکرومتر به ۳۱۵ میکرومتر رسید. وجود همزمان انواع اووسیت در مراحل مختلف در تخمدان نشان داد که تخم ریزی این گونه از نوع چند مرحله ای (batch spawner)می باشد.