سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمود کاظمی – استادیاران دانشگاه زنجان
بهرام بهرامی –

چکیده:

حقوق شهروندی و کرامت انسانی از جمله مفاهیمی است که درفرهنگ اسلامی با تاکید بسیار به کاررفته و از ارزشهایی است که باید مورد توجه خاص قرارگیرد کرامت انسانی حافظ بسیاری از ارزشهای الهی و انسانی است توجه به آن و پاسداری از حریم آن از وظایف مهم مسلمانان است درجامعه اسلامی و درفرههنگ عملی آن یعنی آنچه درعمل باید به آن پایبند بود کرامت باید از جایگاه رفیعی برخوردار باشد کرامت انسانی درحفظ نظام اجتماعی نیز نقش بسزایی دارد اجتماع انسانی احتیاج به نظامی دارد که بااتکا به آن روابط انسان ها حفظ شود ودرجهت کمال پیش رود نمی توان درجامعه ای که درآن انسان ها حقوق یکدیگر را محترم نمی شمرند به بسیاری از اصلاحات و پیشرفت ها امیدوار بود لذا براساس چنین ضرورت هایی این مقاله به دنبال آن است که مفهوم حقوق شهروندی و کرامت انسانی را به عنوان مولفه ها و اصول اساسی تربیت اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.