سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدحسن زالی – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
قدرت اله حیدری – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
سیدعلی اورنجین – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

پوشش گیاهی تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل محیطی از قبیل اقلیم، خاک و پستی و بلندی قرار می گیرد جوامع گیاهی بازتابی است از شرایط اقلیم و خاک منطقه براین اساس انتشار و حضور گیاهان در هر منطقه به صورت تصادفی و اتفاقی نمی باشد . بنو (1996) گیاهان را به عنوان شاخصی از خصوصیات خاک مورد بررسی قرار داد و نشان داد گیاهان شاخص،نماینده ویژگیهای خاک هستند و تیپ های مختلف گیاهی با تیپ های خاک منطقه در سواحل عربستان و کنارهای خلیج فارس مطابقت دارندبین پراکنش تیپ های مختلف رویشی و خصوصیات خاک ارتباط ویژه ای وجود دارد و با تفکیک تیپ های گیاهی تحت تاثیر EC و بافت خاک و املاح پتاسیم می توان رابطه گونه های گیاهی را با توجه به بعضی از ویژگی های خاک نشان داد مطالعه بر روی جوامع Halophytes در حاشیه غربی دریاچه ارومیه نشان داد در خاکهایی با EC بالا 43/5 میلی موس بر سانتی متر تنوع گونه ای بدلیل شوری بالا کم شده وفقط گیاهان شور پسند مانند Salicornia europaea جوامع خالصی را بوجود می آورندبررسی اثر سفره زیر زمینی بالا بر روی شوری در دشت گمیشان نشان داد که به دلیل بالا بودن املاح خاک، گیاهان چند ساله نسبت به گیاهان یکساله سازش بهتری به شوری زیاد پیدا کرده اند ).4) رطوبت در خاکهای شور عامل بسیار مهمی در پراکنش گیاهان شور روی می باشد و می تواند به عنوان عامل پراکنش بعضی گونه ها و استقرار بعضی گونه های دیگر گردد هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط برخی خصوصیات خاک با استقرار و پراکنش پوشش گیاهی در شبه جزیره میانکاله می باشد