سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
حسن زارع علی آبادی – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
حمید داورزنی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:
نگرانی از مشکل شیری شدن پساب به عنوان یک مساله جدی در پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخس مطرح می باشد. به دنبال حل این مشکل لازم بود تا تحقیقاتی در باره مهار شیری شدن پساب پالایشگاه و تاثیر ممانعت کننده های خوردگی بر کیفیت پساب انجام شود. به همین منظور از روش های آزمایشگاهی و آنالیز دستگاهی از قبیل پراکنش اشعه ایکس (XRD) ،طیف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز(FTIR) برای شناسایی بهتر ماهیت و ناخالصی های موجود در پساب استفاده شد. ابتدا با اضافه کردن محلول استات سرب به پساب و تشکیل رسوب توانستیم مشکل کدورت را برطرف کنیم وکدورت را از74/3NTU به 4/72NTU رسانده و با گرفتن آنالیز XRDوFTIR از رسوب به دست آمده عامل کدورت شناسایی شده است.