سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبرز کریمی – شرکت سامان انرژی
محسن برات پور – شرکت سامان انرژی
عبدالرحمان نصر اصفهانی – شرکت سامان انرژی

چکیده:

از آنجایی که مبحث بهینه سازی مصرف انرژی یکی از اولویتهای برنامه های دولت در راستای حفظ منابع انرژی کشور می باشد، نیاز به اجرای پروژه های بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در کارخانجات مختلف بیش از پیش محسوس گشته است. در این مقاله نتایج به دست آمده از پروژه ممیزی انرژی و استقرار واحد مدیریت انرژی در یکی از کارخانجات قند کشور ارائه شده است که در آن بهینه کردن سیستم تولید همزمان بخار و برق بعنوان یکی از راهکارهای موثر در کاهش مصرف انرژی کارخانه بررسی گردیده است. در این مقاله ابتدا به معرفی سیستم تولید برق کارخانه مورد نظر پرداخته و سپس مصرف انرژی در مجموعه توربین و ژنراتور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج ارائه شده شامل ارزیابی فنی- اقتصادی جایگزینی مجموعه قدیمی موجود با سیستم جدید، بررسی تأثیر آن بر مصرف انرژی الکتریکی خریداری شده و محاسبات مربوط به زمان بازگشت سرمایه می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد با سرمایه گذاری حدود 3/6 میلیارد ریال در این پروژه، سالانه حدود 1/13 میلیارد ریال صرفه جویی در بر دارد و زمان بازگشت سرمایه حدود 3/2 سال برآورد می گردد.