سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پریسا شاهین رخسار – عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
مجتبی طاووسی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد فردوس، گروه آبیاری

چکیده:

توت فرنگی از میوه های نوبرانه است و در مناطق معتدل زمان برداشت میوه در اواخر اردیبهشت ماه تا اوایل تیر ماه است ولی امروزه می توان با فن آوری های خاص نظیر کشت گلخانه ای اقدام به پیش رس کردن و تولید توت فرنگی در خارج از فصل کرد [.1] با وجود اینکه تا 15 سال گذشته روش عمده کشت توت فرنگی، روش خاکی بود ولی امروزه کشاورزان دنیا به سوی تولید به روش بدون خاک روی آورده اند . مزایای این روش کشت به دلیل کنترل دقیق آب، مواد غذایی و شرایط محیطی زیاد است [.7] تاکنون مطالعات زیادی در دنیا در رابطه با تأثیر بسترهای کشت مختلف روی رشد و عملکرد محصولات انجام گرفته است . نتایج تحقیق گول نشان داد که اضافه شدن پرلیت به بسترهایی نظیر سبوس برنج و خاک اره، باعث بهبود عملکرد این بسترها می شود [.4] به گزارش وردنک در سال 1992 اضافه کردن پرلیت برای بهبود خصوصیات فیزیکی بعضی از بسترها می تواند مفید باشد [.9] نتایج تحقیقات اسماعیل و همکاران بر تولید هندوانه در کشت کیسه ای نشان داد که افزایش نسبت خاک اره در بستر کشت باعث کاهش عملکرد و رشد گیاه می شود [.6] بر همین اساس تحقیقی به منظور بررسی اثر بستر بر عملکرد و رشد توت فرنگی در شرایط گلخانه انجام گرفت .