سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مازیار آزادبه –
فرزاد آقاجانی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
رضا حیدری امیرخیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یمواد و متالورژی
مقصود دخانچی – استادیار دانشگاه تربیت معلم تبریز

چکیده:

توسعه روزافزون بکارگیری قطعات آهنی ساخته شده به روش متالورژی پودر در صنایع اتومبیل و سایر کاربردها منوط به ساخت قطعات با دانسیته بالا و بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی میباشد. روشهای جدید تولید قطعات متالورژی پودر،بایستی با بکارگیری مناسب روشهای مختلف ساخت و دستیابی به ابعاد نهایی و دقیق، به لحاظ اقتصادی مقرون بهصرفهتر باشد. همچنین فرآیند بکار برده شده برای تولید برخی قطعات ویژه، بایستی توانایی ساخت اجزایی با شکل هندسی پیچیدهرا داشته باشد. روشهای زیادی نظیر فشردن گرم، دوبار پرس/ دوبار تفجوشی، آهنگری پودر و افزودن برخیعناصر آلیاژی برای ساخت قطعات تفجوشی شده با دانسیته بالا بکار گرفته میشوند. در این پژوهش، اثر تلفیقی فشردن گرم و دوبار پرس/ دوبار تفجوشی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی پودرهای فولادی از پیش آلیاژشده و کمآلیاژ کروم-مولیبدن دار بررسی گردیده و نشان داده شده که تلفیق فشردن گرم و فشردن مجدد موجب افزایش دانسیته و در نتیجه بهبود قابل توجهی در خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات شده است