سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنگره ملی کاوش نفت و گاز – تولید صیانتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مبین فاطمی – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، تهران
ریاض خراط – دانشگاه صنعت نفت، دانشکده مهندسی نفت، تهران
محمد ضیغمی – دانشگاه صنعت نفت، دانشکده مهندسی نفت، تهران

چکیده:

هدف از این مقاله امکان سنجی فرآیند احتراق درجا در مخزن نفت سنگین کربناته و شکافدار کوه موند می باشد. مدل شبیه ساز عددی آزمایش لوله احتراق مخزن کوه موند در این مقاله ارائه و صحت آن با مشاهدات آزما یشگاهی تصدیق شد. در ادامه مدل شکافدار آزمایش نیز طراحی و تاثیر وجود شبکه شکاف ها و خصوصیات هندسی آن نظیر جهت گیری شکاف ها، تعداد، مکان قرارگیری ، فاصله بین شکاف ها، گستردگی و میزان پیوستگی شکاف ها بر موفقیت یا عدم موفقیت احتراق در جا، در حضور شبکه شکاف ها مطالعه گردید. نتایج این پژوهش مؤید امکان پذیری پروسه احتراق در مخزن کوه موند و تأثیر تعیین کننده پارامترهای هندسی شبکه شکاف بر میزان نفت قابل استحصال می باشد. مدل شبیه ساز معرفی شده در اینجا یک پیش نیاز جهت طراحی و انجام آزمایش احتراق در جا در یک مدل شکافدار لوله احتراق می باشد.