سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز زارع دریسی – دانشجوی مقطع کارشناسی
مرتضی آخوند – استادیار بخش شیمی دانشگاه شیراز
غلامرضا کریمی – استادیار بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز
نرجس اله ربی – دانشجوی مقطع کارشناسی

چکیده:

در این مقاله، عوامل ایجاد کننده برگشت ناپذیری که با ایجاد افت ولتاژ در یک باتری آلومینیوم _ مس همراه است، بررسی شد هاند. نمودارهای قطبش و قطع جریان از دادههای تجربی افت ولتاژ های فعالسازی و اهمی بدست آمده اند. داده های تجربی برای تعیین تعداد و سایز باتری های مورد نیاز در مصارف کم انرژی، به کار گرفته شده اند. همچنین به صورت تجربی نشان داده شده است که کاربرد هیدروکسید سدیم بر روی الکترود آند، بسیار مؤثر است و بازده باتری را ارتقاء می بخشد. درضمن به بررسی اثر دما بر رسانایی الکترولیت ها، تغییرات ولتاژ- آمپراژ در دماهای مختلف و عملکرد و بازده باتری با توجه به داده های تجربی، پرداخته شده است.