سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبداله پارسا – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
فریبرز درتاج – استاد دانشگاه علامه طباطبائی
سودابه صالح زاده کلور – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با هدف بررسی تأثیر روش های شبیه سازی ذهنی بر عملکرد تحصیلی و حافظه دانش آموزان دختر دبیرستانی اهواز، 4 گروه 18 نفره در یک تحقیق آزمایشی و با پیش و پس آزمون شرکت نموده و با استفاده از دو ابزار، عملکرد تحصیلی و حافظه آنها سنجیده شد. نتایج بیانگر آن هستند که روش های شبیه سازی فراورده ای و همزمان می توانند تأثیر معناداری بر عملکرد تحصیلی و حافظه فراگیران داشته باشند.