سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدخلیل نادری فرد – فوق لیسانس مهندسی عمران)سازه( ، اداره راه و ترابری استان کرمانشاه
محمدرضا میوه چی – دکتری مهندسی عمران ، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

یکی از روشهای مؤثر در کاهش پاسخ لرز های سازه در برابر بارگذاری دینامیکی ناشی از زلزله استفاده از سیست مهایجاذب انرژی م یباشد. سیستمهای مهاربندی به دو دسته عمومی ه ممرکز(CBF) و خارج از مرکز(EBF) تقسیمیشوند. با افزایش تعداد دهانه های مهاربندی میزان جذب انرژی سازه بیشتر شده و در نتیجه ضریب رفتار ساختمان افزایش می یابد. در این مقاله با توجه به تعداد دهانه های مهاربندی ، به بررسی قابهای مهاربندی هم مرکز و خارج از مرکز پرداخته و ضریب رفتار آنها تحت زلزله های ال سنترو، ناغان و طبس محاسبه و مقایسه گردیده اند.