سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی کمالی مقدم – کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس
محمد لطف اللهی – دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

مولیبدن (Mo) جزء عناصر ضروری کم مصرف برای گیاهان است که به صـورت آنیون مولیبداتMoO4 2- جذب گیاه شده، در ساختمان آنزیم های نیتروژناز، نیترات ردواکتاز، آلدئیداکسیداز و گزانتین اکسیداز بکار رفته است . مولیبدن برای سوخت و ساز ازت و فعال کردن ریزوبیوم های همزیست با بقولات و همچنین برای احیاء نیترات در گیاهان غیربقولات الزامی است با وجود این که سیلیسیم ( Si )به عنوان عنصر ضروری برای گیاهان عالی تشخیص داده نشده است، اما اثرات سودمند آن در گونه های مختلف گیاهان بویژه در مقابله با انواع مختلف تنش های محیطی گزارش شده است این عنصر با استحکام ساقه در غلات ( برنج، نیشکر و گندم ) موجب کاهش خوابیدگی در گیاهان می شود . علاوه بر این دیواره سلول های بشره به وسیله لایه ای محکم از سیلیس آغشته می شوند ودر برابر آلودگی های قارچی مؤثر واقع میشوند