سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیرا بهرام کلهری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه گیلان
مهدی عاکف – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان
فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه گرگان
ایرج باقری – مربی گروه ماشین آلات دانشگاه گیلان

چکیده:

جنگلهای شمال ایران با 1/9 میلیون هکتار وسعت از نظر توانایی تولید چوب دارای اهمیت میباشند و 1/3 میلیون هکتار از این جنگلها صنعتی هستند ).2) در جنگلداری ماشینهای مدرن بهره برداری و حمل و نقل چوب که به علل اقتصادی لازم است در تمام سال و بدون توجه به اثرات متقابل آب و خاک و هوا فعالیت نمایند، وزن زیادی را بر خاک منتقل می کنند ).1) این بهره برداری شدید از جنگل ممکن است موجب تغییرات قابل توجهی در خصوصیات فیزیکی خاکهای جنگل شوند . در جنگلهای اسالم گیلان که از سری مدیریتی جنگلهای غرب خزر ( جنگلهای صنعتی ) میباشند، جهت حمل و نقل کندههای درختان از سیستم چوب کشی زمینی بوسیله اسکیدر چرخ لاستیکی کابلی استفاده میشود . که این نوع بهره برداری سبب تخریب ساختمان خاک در منطقه تحت تردد ماشین آلات شده و ادامه حیات جنگلها و زادآوری جنگل در سالهای آتی را به مخاطره انداخته است ).