سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
اکرم ذوالفقاری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، شهرداری سمنان
علیرضا شربتدار – کارشناس ارشد عمران، شهرداری سمنان

چکیده:
یکی از قابلیت های مهم پیاده راه ها، برقراری تعاملات اجتماعی میان شهروندان است تا از خودرو محوری در شهرها کاسته شده و فرهنگ پیاده روی نیز در شهر تعمیم و گسترش یابد. در یک محیط شهری باید توجه به حقوق عابر پیاده و انسان در اولویت قرار گیرد. اما امروزه توجه به حرکت ماشین در شهرها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و توجه به عابرین پیاده، بسیار کمرنگ شده است. بدون تردید پیاده راه سازی، فرهنگ استفاده صحیح از خودرو را نیز به شهروندان می آموزد تا پیاده روی را بر استفاده از خودرو ترجیح دهند و پیاده روی جزء ملزومات زندگی شهری گردد و این فرهنگ، تنها با کمک شهروندان در یک جامعه شهری، نهادینه خواهد شد. امروزه نقش غالب خیابان ها محدود به تأمین دسترسی سواره شده است و در نتیجه، تمایل استفاده کنندگان پیاده از فضای خیابان ها و در نتیجه تعاملات اجتماعی ناشی از آن به شدت کاهش پیدا کرده است. این مقاله بر آن است تا بر اساس موارد فوق و ضمن بررسی تحلیلی پیاده راه ها، به بیان روش هایی در جهت افزایش هرچه بیشتر تعاملات اجتماعی در فضای خیابان های امروزی با تبدیل آنها به پیاده راه با تأکید بر خیابان امام سمنان به عنوان گزینه برتر و مناسب برای تبدیل به پیاده راه بپردازد.