سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امید معرفیان فرد – رئیسHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
عباس فلاح فرد – مسئول عملکرد و آموزشHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
سلطان حبیب پور – ایمنی پالایشگاه پجم, پارس جنوبی

چکیده:
ارزیابی ریسک روشی پر کاربرد به منظور مدیریت ابزارهای موثر در ایمنی به منظور کاهش ریسک ناشی از حوادث مختلف میباشد. در ارزیابی ریسک حوادث دو پارامتر نقش عمده ای ایفا میکنند. پارامتر اول تکرارپذیری آن حادثه و پارامتر دوم شدت پیامدهایی است که آن حادثه بر جای میگذارد. پارامتر شدت پیامدها تابع عوامل مختلف از جمله شرایط آب و هوایی میباشد. در این مقاله به تاثیر شرایط آب و هوایی بر نمودارهای حاصل از ریسک ناشی از حوادث فرآیندی به کمک نرم افزار تخصصی PHAST RISK پرداخته شده است