سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود فرزانه گرد – دانشگاه صنعتی شاهرود، گروه مکانیک
مهدی دیمی دشت بیاض –

چکیده:

در این مقاله با استفاده ازآنالیزاگزرژی تاثیرات دمای پیش گرم کردن وراندمان توربین های انبساطی بر افزایش برق تولیدی در اثر تقلیل فشار از گاز مصرفی پالایشگاه خانگیران بررسی گردیده است. پالایشگاه دارای 5 واحد تصفیهگاز ترش می باشد وگاز مصرفی خود پالایشگاه نیز از همین 5 واحد تأمین می گردد. فشار گاز مورد نیازپالایشگاه که ازاین 5 واحدتصفیه گاز تامین می گردد بینMpa 6 تا . 5Mpa7میباشد. این فشار مقدار بالایی است وباید قبل ازاستفاده در قسمتهای مختلف پالایشگاه به حدودMpa1.4 کاهش یابد. با پیشنهاد استفاده از توربین های انبساطی به جای شیر های فشار شکن در پروسه کاهش فشار گاز مصرفی، برق قابل ملاحضه ای حاصل میگردد. با توجه به تاثیر انکار ناپذیر دمای پیش گرم کردن و راندمان توربین های انبساطی بر برق تولیدی در این مقاله به چگونگی تاثیر این دو آیتم خواهیم پرداخت. برق تولیدی حاصل دراثرتقلیل فشار با توجه به شرایط گوناگون بیان شده بین3.5MW 1.9 تا MW است که این میزان برق با توجه به مصرف گاز ماههای مختلف سال پالایشگاه وهمچنین شرایط مختلف تغییر می کند