سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محسن پورنقیب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
فرزانه عباسی –
یاسر رضایی –

چکیده:
عدم کارایی سیالات پایه آبی رایج سبب محدود کارایی آنها نسبت به سیالات پایه روغنی دراغلب شرایط عملیاتی شده است ناکارامدیهای مذکور به ویژه حین مواجهه با سازندهای شیلی بسیارواکنشپذیر و پیچیده که دستیابی به نرخ نفوذکم و خطرجدی مشکلات حفره چاه محتمل است مشاهده میشود که میتواند ارزیابی اقتصادی عملیات حفاری را تغییر دهد دراین تحقیق مرحل توسعه سیال حفاری پایه ابی طراحی شده را که موجب بهبود خواص پایدرای شیل میشود شرح داده شده است ازا ین رو سیالات پایه آبی قابلیت استفاده درکاربردهایی که قبل ازآن منحصربه سیستمهای پایه روغنی بود را به دست می آورند این مطالعه نخست اهمیت سیال حفاری و نیز مراحل ایجاد سیال حفاری پایه آبی به صورت مختصر شرح داده شده است