سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محسن رخش ماه – دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد ایران
بیت اله حبیبیان توانا –

چکیده:
چون بااستفاده ازمیدان الکتریکی میتوان سرعت انعقادسازی یک فاز پراکنده درامولسیون را افزایش داد ازاین رو روشهای مبتنی برجریان الکتریکی مطرح شدند از دیدگاه بازدهی انرژی جداسازی الکتریکی بهترین روش شکستن امولسیون و نمک زدایی نفت می باشد بنابراین درموقعی که قطرات آب نمک به سختی ازنفت جدا میشوند ازجریان الکتریسیته استفاده میشود برای دستیابی به این منظور دستگاه های جداکننده ای ساخته شده است که درون آن دو قطب مثبت و منفی برق با ولتاژ بالا حدود 15000 الی 21000 ولت قراردارد مولکولهای آب که درنفت به حالت پراکنده یافت میشود به شکل کروی بوده ولی تحت تاثیر نیروی الکترواستاتیکی تغییر شکل داده و بصورت بیضی درمی آید و دراین حالت است که قطرات مجاور به ممدگیر متصل و دراثرنیروی ثقل ته نشین میشوند ولی اگرقطراب آب موجود خیلی بزرگ باشند جریان الکتریسیته شدیدا آنها را متلاشی و تبدیل به قطرات کوچکتر می نماید…