سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم معنوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد
علیرضا صبورروح اقدم – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی اثر میدانهای الکترومغناطیس برایجاد رسوب در مبدلهای حرارتی می باشد غلظت یونهای آب مورد استفاده در این آزمایش 1520ppm می باشد که با سرعت 0/5m/s در دوران لوله درجریان است درمجموع دو سری تست یکبار بدون اعمال میدان الکترومغناطیس و یکبار با اعمال میدان الکترومغناطیس به مدت 60 ساعت انجام شد که عکسهای Sem از رسوبات هر تست تایید کننده اثر مثبت استفاده از میدانهای الکترومغناطیسی است کریستالهای رسوب با اعمال میدان الکترومغناطیس بصورت خوشه ای از کریستالهای بیضوی شکل هستند درحالیکه رسوبات بدون اعمال میدان بصورت آراگونیت سوزنی شکل چسبنده و چگال هستند.