سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسنعلی شایانفر – استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران
عباس باقری – کارشناسی ارشد مهندسی سازه از دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

با توسعه مفاهیم طراحی لرزه ای و ابزارهای محاسباتی، روشهای تحلیل استاتیکی غیر خطی مانند روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی (Pushover) با توجه به سادگی، سرعت انجام و سهولت تفسیر نتایج در مقایسه با روشهای تحلیل دینامیکی غیر خطی به سرعت مورد اقبال مهندسان واقع شده اند. در این مقاله، روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی مدی (Modal Pushover Analysis) معرفی شده است. نتایج تغییر مکان مسبی و تغییر مکان حداکثر طبقات برای سازه فولادی مهاربندی شده هم محور کوتاه مرتبه (بدلیل ککاربرد وسیع آن درسطح کشور)، با سه روش FEMA 273 روش MPA و روش تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی در زلزله های مختلف تعیین و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج این تحقیق مبین آن است که خطای روش MPA که مقادیر آن در طبقات متفاوت است، کمتر از روش FEMA273 می باشد و نتایج دقیقتری در اختیار قرار میدهد.