سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سید امین موسوی نژاد – کارمند شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
سید رسول موسوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:
تزریق گازامتزاجی یکی ازروشهای متداول ازدیاد برداشت درمخازن نفتی جهان و ایران بدلیل فراوانی گازو اقتصادی بودن آن می باشد این روش بصورت ازمایشگاهی دراکثرکشورها و بخصوص درپژوهشگاه شرکت نفت ایران و هم بصورت شبیه سازی توسط شبیه سازها مورد تحقیق قرارگرفته است لازم بذکر است که میدان مورد مطالعه ازمیادین دریایی ایران میب اشد که بعدازسالها تولید دچارافت فشارزیادی شده است و درنتیجه کاهش تولیدزیادی پیدا کرده است و اکنون روش ازدیاد برداشت بهینه و اقتصادی برای تولید ازاین میدان مورد مطالعه است باتوجه به منابع عظیم گازهای طبیعی که درمنطقه سوزانده میشود درچارچوب این پروژه و با استفاده ازنرم افزار شبیه سازEclipse- 100 سعی شده است که به این پرسش پاسخ داده شود که ایا تزریق گاز بصورت غیرامتزاجی یک روش مناسب برای ازدیاد برداشت نفت دراین مخزن می باشد یا خیر؟ و دراین راستا سناریوهای مختلف تزریق گاز براساس تعدادچاه ها تغییر مکان چاه ها و لایه های تولیدی را برای برنامه تعریف می کنیم و بعدازاجرای سناریوهای تولیدی توسط شبیه سازEclipse- 100 میزان تولید توسط روشهای مختلف در25سال اینده باهم مقایسه شده و روش بهینه برای افزایش ضریب بازدهی این مخزن بدون درنظر گرفتن ارزیابیهای اقتصادی انتخاب خواهد شد.