سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهدی حمزه ای – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فرشته بارفروشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:
در پژوهش حاضر سیکل تبرید تراکمی-تبخیری در حال کار در یک واحد صنعتی مورد بازنگری قرار گرفت.سیکل مورد نظر با استفاده از نرم افزار هایسیس 7.2 و براساس دیاگرام موجود و با مبرد درحال کار در سیکل (11R-)،شبیه سازی و نتایج بدست آمده هماهنگی خوبی با موارد مندرج در مدارک داشتند.سپس مبردهای123R-،160 -R، R،601R-، b141-R ،a601- R،611-R ،610- Rو631-R با توجه به شرایط عملیاتی، برای تولید میزان مشخصی برودت، در سیکل شبیه سازی به جای مبرد11 R-وارد و شبیه سازی برای هرمبرد، به طور جداگانه انجام شد.در این شبیه سازی کلیه تجهیزات سیکل بدون تغییر مانده و حدود طراحی این تجهیزات از نظر فشار و دمای مجاز در انتخاب مبردها لحاظ شده است.نتایج شبیه سازی برای هریک از مبردها از نظر میزان دبی مصرفی مبرد، میزان دبی آب مورد نیاز برای خنک کاری کندانسور و همچنین گرمای نهان تبخیر در شرایط عملیاتی سیکل، با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج نشان میدهد مبرد631-R با کمترین میزان مصرف مبرد وکمترین دبی آب خنک کننده کندانسور و با بالاترین مقدار گرمای نهان تبخیر، بهترین گزینه برای جایگزینی مبرد11-R در سیکل مورد بررسی می باشد. پس از آن، مبرد 611-R و مبرد 610-R بعنوان جایگزینی مناسب در مرتبه های بعدی قرار دارند.