سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صمد جعفرمدار – استادیار دانشگاه ارومیه
شهرام خلیل آریا – استادیار دانشگاه ارومیه
رامین برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
سینا شفیع – کارشناس دانشگاه ارومیه

چکیده:

در مقاله حاضر با استفاده از یک مدل CFD سه بعدی، به بررسی فرایند احتراق وتولید الاینده ها دریک موتور دیزلی، در حالت های مختلف زاویه پاشش نازل انژکتور و همچنین تاثیر تعداد سوراخ های آن پرداخته شده است . مطالعه بر روی موتور دیزلی پاشش مستقیم OM-355 در دو حالت انژکتور ۴ و ۵ سوراخه و تحت شرایط زاویه پاشش نازل انژکتور ۱۳۰// ، ۱۳۵//، ۱۴۰ نسبت بهحالت قائم انجام گرفته است. میزان سوخت پاشیده شده به داخل محفظهدر همه حالات یکسان است.نتایج عددی به دست امدهحاکیست که با افزایش زاویه پاشش، پارامترهای احتراقی موتور از قبیل فشار، دمای داخل سییلندر و نرخ انرژی ازاد شده کاهش یافته، در حالیکه با افزایش تعداد سوراخ انژکتور تغییرات انرژی آزاد شده کاهش یافته، در حالیکه با افزایش تعداد سوراخ انژکتور تغیرات زیادی در فشار و دما صورت نمی گیرد. از نقطه نظر تولید الاینده ها می توان گفت که با افزایش زاویه پاشش NOx کاهش و Soot افزایش می یابد. همچنین با افزایش تعداد s,vho ihd انژکتور Soot افزایش و NOx کاهش می یابد. رفتار نتایج مدل حاضر با نتایج موجود در ادبیات فن همخوانی دارد.