سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

همام نفاخ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – استادیار دانشگاه صنعتیاصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق فلز پایه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 310 و آلیاژ پایه نیکل – کروم ASTM A560 توسط روشهای جوشکاری ذوبی الکترود تنگستنی GTAW) و قوس دستی معمولی SMAW به یکدیگر متصل شدند برای انجام این اتصال از چهار حرارت ورودی متفاوت با مقادیر 8ه/9 و 8/6 و 7/2 و 6/5 کیلوژول برمیلیمتر استفاده گردید. مناطق فصل مشترک جوش فلزات پایه منطقه متاثر از حرارت منطقه مخلوط نشده منطقه با ذوب جزئی و پدیده مایع شدن توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه و بررسی قرارگرفتند. بررسی های انجام شده درمورد مناطق فوق الذکر نشان داد افزایش یافتن مقدار حرارت ورودی به حوضچه جوش بدون درنظر گرفتن نوع فلز پرکننده سبب وسعت یافتن این مناطق گردیده و پدیده مایع شدن را در فلز پایه A560 تشدید نموده است همچنین این تحقیق نشان میدهدکه فلز پرکننده 310 به علت نیاز داشتن به حرارت رودی کمتر منطقه متاثراز حرارت منطقه مخلوط نشده منطقه با ذوب جزئی و پدیده مایع شدن کم وسعتتری از خود نشان میدهد.