سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اسماعیل بغوری – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب موسسه خاک و آب و مرکز تحقیقات کشاورزی
حمیدرضا رحمانی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب موسسه خاک و آب و مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده:

مساله نگران کنندة ناشی از مصرف کودهای فسفره وجود کادمیم و برخی فلزات سنگین دیگر نظیر نیکل ، سرب وجیوه میباشد . در سالیان اخیر به دنبال تغییرات بنیادین در میزان مجاز کادمیم در محیط زیست ،تقاضا برای کودهای فسفره عاری از کادمیم ویا با میزان کم افزایش یافته است . بنابر گزارشهای موجود تولید کودهای فسفره در سال 1995 در سطح 40 کشور تا حدود 131 میلیو ن تن بوده است که با فرض مقدار متوسط کادمیم 20 میلی گرم در کیلو گرم بالغ بر 2600 تن کادمیم تنها به اراضی کشاورزی تخلیه شده است.
هاروات و همکاران دریافتند که غلظت کادمیم در کانالهای زهکشی اراضی جنوب فلوریدا 7 برابر بیشتر از غلظت کادمیم در زه آب زمینهای شاهد ( بدون مصرف کودهای فسفره ) بوده است ).4) اسمیدل و ون لویت در هلند ازدیاد کادمیم را درخاکی که به مدت 18 سال کود فسفره دریافت داشته بود را با خاک شاهد مقایسه کرده وچنین نتیجه گرفتند که با مصرف سالانه 200 کیلو گرم P2O5 در هکتار تجمع کادمیم از 0/002 تا 0/01 میلی گرم در کیلوگرم بوده استگودرود در سال 1979 گزارش کرده است که استفاده طولانی مدت از کودهای فسفره مقادیر قابل توجهی کادمیم را به خاک اضافه خواهد کردنقل از . [ 1 اشرودر و بالاسا در زمره نخستین افرادی بودند که در مورد امکان عرضه کادمیم به سبزیجات به واسطه مصرف کودهای فسفاته اشاره کردند ولی استنتاج آنها براین بوده است که مقدار کادمیم که از این طریق جذب سبزیها میشود بسیار اندک است [نقل از1] بررسی های طولانی مدت زیادی پیرامون برآورد افزایش آلودگی خاکها به کادمیم در نتیجه مصرف کودهای فسفره در سطح دنیا صورت گرفته است .