سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وهاب پیروزپناه – استاد-دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک
سیدیاشا پروینی اسکوئی – کارشناس -دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک
کمیل علی پوریان – کارشناس-دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک
امیر صادقپور رنجبر – کارشناس ارشد-دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک

چکیده:

در طی آزمایشات تجربی که بر روی موتور ( 1- LISTER(8 دوگانه سوز دیزل- گاز طبیعی ( ۸۶% CNG1 و ۱۴ % گازوئیل) درحالت بارکامل ودور اسمی موتور در آزما یشگاه ماش ینهای حرارتی دانشگاه تبر یز انجام شد ، مشاهده شد که با است فاده از بازخورانی گونه های فعال موجود در گازهای خارجی داغ ، توان ترمزی موتور در درصدهای EGR خروجی به روش پایینEGRافزایش یافته و در 7/48 درصد جرمی ، به ب یشترین مقدار خود رسید . این افزایش توان در حالی است که مصرف گاز طبیعی به دلیل جایگزینی کسری از مخلوط ت ازه با گازهای بازخورانی شده ، کاهش یافت .همچنین غلظت آلاینده اکسید نیتروژن در 7/48درصد ماکزیمم و آلاینده های منوکسید کربن و هیدرو کربنهای نسوخته در همین درصد به مینیمم خود رسید و در سایر درصدها هر سه آلاینده رفتار نزولی از خود نشان دادند.
برای حفظ وا کنش پذیری رادیکالهای آزاد بازخورانی شده از کوتاه ترین مدارEGRداغ ممکن ( بدون نصب هیچ گونه دبی سنج ی در مسیر )استفاده شد . لذا برای تعیین دبیEGRتلفیقی از محاسبات سیالاتی و ،دادهای تجربی بکار رفت.