سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمین کهن – دانشجوی سابق فوق لیسانس مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز
علی زمردیان – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق یک خشک کن خورشیدی فعال مختلط نیمه پیوسته خودکار با جریان متقاطع برای ذرت دانه ای تازه برداشت شده مورد ارزیابی قرار گرفت. هوای خشک کننده ابتدا وارد جمع کننده های خورشیدی شده سپس وارد کانال حرارتی می شود, پس از آن از فن عبور کرده, وارد بدنه خشک کن شده و به محیط تخلیه می گردد. مخزن خشک کن مجهز به سیستم کنترل سطح خودکار بوده و با کاهش سطح مواد در مخزن یک بالابر بطور اتوماتیک محصول مرطوب را به مخزن منتقل می کند. محصول به کمک نیروی ثقل از مخزن وارد بستر خشک کن که دارای زاویه 45 درجه رو به جنوب است می گردد. در این آزمایش دو فاکتور در نظر گرفته شد. رطوبت بستر بذر در سه سطح (% 24 ، 16% و 11/1% بر حسب رطوبت خشک ) و دبی هوای خشک کننده در سه سطح f3=0/02 ,f2=0/01 ,f1=0/005kg/m2.s در نهایت با فزایش نرخ عبور هوا از بستر بذر رطوبت نسبی هوا کاهش یافته است. درواقع با افزایش دبی گرچه رطوبت نسبی هوای خروجی از بستر بذر کاهش یافته اما نرخ برداشت رطوبت از بستر بذر بیشتر شده است و همچنین با کاهش رطوبت بستر بذر رطوبت نسبی هوای خروجی از بستر بذر کاهش یافته. همچنین با کاهش رطوبت بستر بذر به دلیل کاهش نرخ خشک شدن محصول و کاهش میزان برداشت رطوبت از محصول رطوبت نسبی هوای خروجی از بستر بذر کاهش یافته