سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کشاورزی – دانشیار بخش مهندسی آب – دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز
بهرنگ سیستانی – کارشناس بخش مهندسی آب – دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز
محسن رنجبر زاهدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی – دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از مد ل آزمایشگاهی در ابتدا آب شستگی در اطراف پایه های پل استوانه ای بررسی گردید. سپس با طراحی سازه هایی با ابعاد بسیار کوچکتر از پایه های پل جهت کاهش دادن جریان های چرخشی مخرب از طریق تغییر زاویه برخورد آب به پایه پل در فواصل مختلف نصب این سازه ها نسبت به پایه میزان کاهش آبشستگی بررسی گردید و همچنین نحوه توزیع سرعت به وسیله سرعت سنج سه بعدی ADV مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این سازه ها بطور چشم گیری عمق، عرض آب شستگی و میزان جریان های چرخشی مخرب آب شستگی را کاهش می دهند.