سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
فروغ دهقانی –
مهرویه اخوان مقدم –
هانیه ذهب زاده –
مریم طامهری زاده –

چکیده:
در این پروژه به بررسی تأثیر سایه بان در اتاق زمستان نشین حیاط نارنجستان واقع در خانه رسولیان ( دانشکده هنر و معماری یزد ) در شهر یزد پرداخته شده است . این بررسی در خصوص آن است که بتوانیم اس تفاده مستمری از اتاق های حیاط نارنجستان با توجه به تغییر کاربری آن از مسکونی به آموزشی در تمام طول سال داشته باشیم . به ابن منظور باید یکسری تمهیدات به جهت ایجاد شرایط آسایش کاربران فعلی انجام شود . بنابرین در این مقاله سعی شده است اتلاف انرژی در فضاها و همچنین تأثیر سایه بان در اتاق زمستان نشین مورد بررسی قرار گیرد . با توجه به کمی – محاسباتی بودن این پژوهش برای نیل به هدف از روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی ، مطالعه مقالات مشابه و محاسبات دستی بهره گرفته شده است . با توجه به تحقیقات در زمینه اتلاف انرژی و زاویه تابش خورشید به این نتیجه رسیدیم که با ایجاد سایه بان برای اتاق زمستان نشین می توان از این فضا برای تابستان نیز بهره گرفت . به امید آنکه این روش در صرفه جویی انرژی مؤثر واقع شود