سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان و پژوهشگر فوق دکترای سازه دانشگاه تربیت مدرس
عبدا… ایمری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان
محمد کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

ستونها از مهمترین اجزاء سازه می باشد که نقش عمده ای در تحمل و انتقال کلیه بارهای ثقلی و جانبی ساختمان به پی دارند. شکست یا انهدام این اعضا در سازه تحت بارهای وارده به علت احتمال انهدام کل ساختمان قابل قبول نمی باشد. گاهی ملاحظات معماری به دلایل مختلف نظیر قرارگیری پیلوت و یا واحدهای تجاری در همکف و یاجلوگیری از تجمع ورودی های مختلف در مجتمع های آپارتمامی، سازه های دوبلکسی را پدید می آورد که در آن کف های طبقات با اختلاف تراز نسبت به هم در دو یا چند تراز مختلف ایجاد میشوند. در این مقاله جهت بررسی واقعی و دستیابی به دریافت های صحیح از رفتار ستون کوتاه در یک ساختمان بتنی، ترتیبی اتخاذ گردیده است تابتوان بر اساس مطالعات و مدل سازی های انجام گرفته مقایسه ای مابین حالت وقوع ستون کوتاه ناشی از دوبلکس و ستون درحالت عادی با رویکرد تغییرات ناشی از ستون کوتاه در ترازهای ارتفاعی مختلف با بررسی نیروهای وارد بر ستونها انجام گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که وجود پدیده ستون کوتاه در یک سوم ارتفاعی تراز طبقات ساختمان موجب تغییرات شدید نیروهای برشی در سازه گشته و پایداری ساختمان را با مخاطره مواجه می سازد.