سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوید طاهری زاده – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمدعلی آرین نمازی – کارشناس آزمایشگاه بتن و مصالح شرکت ساخت آزما کرمان

چکیده:

در این مقاله بررسی تجربی تاثیر سولفاته ها در بتن های ساخته شده با سیمان معمولی را در دوره های آغازین گیرش یعنی فاصله 7 تا 28 روز از زمان تولید بتن، ارائه می نماید. مهمترین کار انجام شده در این پژوهش بررسی بعضی از ویژگی های بتن های قرار گرفته در محیط های سولفاتی در مقابل تغییرات درصدخاکستر می باشد که تا 40 درصد وزن سیمان با فاصله های 10 درصدی جایگزین سیمان موجود در بتن شده است. بر این پایه، تغییرات مقاومت فشاری و افت وزن بتن در اثر حمله سولفات ها بررسی شد ه است.نتایج نشان می دهدکه استفاده کردن از خاکستر ذغال در بتن موجب بالا رفتن کیفیت بتن درمقابله با تاثیر سولفات ها بر آن شده است.