سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
امید معرفیان فرد – رئیسHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
عباس فلاح فرد – مسئول عملکرد و آموزشHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
سلطان حبیب پور – ایمنی پالایشگاه پجم, پارس جنوبی

چکیده:
در ارزیابی پیامد حوادثی که از نوع انتشار مواد سمی هستند مهمترین قسمت نحوه انتشار مواد است که تحت تاثیر عوامل مختلفی می باشد. یکی از این عوامل نوع زمین پیرامون محل انتشار است که در این مقاله بصورت مورد مطالعاتی به کمک نرم افزار phast پرداخته شده است