سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نرجس موسویان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران
نعمت اله خراسانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
غلامرضا رفیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت آلودگی خاک ، بررسی امکان آلودگی خاک توسط صنایع گوناگون ضرورت پیدا می کند. خصوصیات توزیع مکانی آلودگی در خاکهای آلوده عامل مهمی جهت شناسایی نقاط آلوده و بر طرف کردن آن میباشد فلزات سنگین از مهمترین آلاینده های زیست محیطی به شمار می روند که در چند دهه اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند . تجمع فلزات سنگین در خاک علاوه بر اثراتی که بر فون و فلور خاک دارند می تواند از طریق انتقال به آبهای زیرزمینی موجب آلودگی آبها و از طریق جذب توسط گیاه وارد زنجیره غذایی انسان و دام شده مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی متعددی را به دنبال داشته باشند . در این تحقیق میزان غلظت قابل جذب فلزات سنگین نیکل،کادمیوم، سرب و روی منتشر شده از شرکت فولاد آلیاژی ایران به خاکهای پیرامونی و نیز نقشه توزیع آلودگی این فلزات در خاکهای اطراف تهیه و عوامل موثر بر غلظت این عناصر شناسایی گردید .