سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهیار عربانی – دانشکده فنی دانشگاه گیلان
مرتضی بنی میرزا آبکنار – دانشکده فنی دانشگاه گیلان
شهرام شیخ سندیانی – گروه مهندسین مشاور هرازراه

چکیده:
این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر ماده جوانساز بر روی مدول دینامیکی مخلوطهای آسفالتی حاوی مصالح خرده آسفالتی صورت گرفته است. جوانساز ماده ایست روغنی شکل و با درصد آسفالتین کم که برای احیای خصویات رئولوژی قیر خرده آسفالتی استفاده می شود. نمودارهای ترکیبی برای تعیین مقادیر بهینه ماده جوانساز بر اساس آزمایشات درجه نفوذ و ویسکوزیته به کار گرفته شدند و درصدها 6.6 و 9.4 از جوانساز به عنوان درصدهای بهینه بدست آمدند. نتایج آزمایشات نشان داد که : 1) مدول دینامیکی نمونه های حاوی 6.6 درصد جوانساز در دمای 25 درجه سانتیگراد از مدول دینامیکی نمونه های کنترلی بزرگتر بود 2) در دمای 40 درجه سانتیگراد و تنشهای مختلف، نمونه های حاوی 6.6 درصد جوانساز عملکردی مشابه نمونه های کنترلی داشتند. از یافته های فوق میتوان نتیجه گرفت که تغییر شکل روسازیهای آسفالتی حاوی مصالح خرده آسفالتی در برابر بارهای دینامیکی درحد مطلوب است.