سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

نسرین خورشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- عضو فعال و دبیر باشگاه پژوهشگران جوان
هادیه سلیمی اقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- عضو فعال پژوهشگران جوان واحد مهاباد
لیمو شمس برهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد مهابا
بهروز خضری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

اسید قرمز 88 و تارترازین از رنگ های آزویی سنتزی می باشند که در صنایع نساجی، غذائی، دارویی مورد استفاده قرار میگیرند. در صنایع مذکور مقادیر قابل توجهی پساب حاوی ترکیبات آلی، سمی و مقاوم بوجود می آید با تصفیه این پساب ها توسط روش مناسب و مقرون به صرفه می توان به حفاظت از محیط زیست پرداخت تا بدین وسیله اهداف توسعه پایدار تحقق یابد. این مطالعه جهت بررسی کارائی انعقاد الکتریکی (EC) در رنگزدائی محلول آبی تارترازین و همچنین اسید قرمز 88 می باشد . تعیین شرایط عملیاتی بهینه و نیز تاثیر جنس الکترودها و آرایش های مختلف اتصال الکترودها در میزان حذف این ماده رنگی از محلول آبی بکارگیری منبع ولتاژ (DC) انجام پرفته است. دانسیته جریان الکتریکی زمان الکترولیز فاصله بین دو الکترود غلظت الکترولیت حامل و PH محلول، متغیرهائی هستند که بیشترین تاثیر را در میزان حذف رنگ بعهده دارند بدین روش در محلول آبی اسید قرمز 88 تقریبا 100% رنگ و 59% COD و همچنین برای تاترازین حدودا 100% رنگ و 90% COD حذف گردید.