سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امید معرفیان فرد – رئیسHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
سلطان حبیب پور – ایمنی پالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
مهدی جمشیدی – ایمنی پالایشگاه پنجم, پارس جنوبی

چکیده:
در صنایع نفت و گاز حجم بالایی از مواد سمی و اشتعال زا یا بطور مداوم یا نگهداری یا منتقل میشوند که رهایش این مواد میتواند خسارت های جبران ناپذیری در پی داشته باشد. شرایط نگهداری و یا انتقال مواد و یا شرایط تخلیه مواد در حین حوادث میتواند بطور بسزایی در پیامد ناشی از رهایش مواد تاثیر بگذارد بعنوان مثال در مواردی که مواد با مومنتوم بالا در محیط رها میشوند مولکول ها بیشتر تحت تاثیر انرژی درونی خود حرکت کرده و کمتر تحت تاثیر شرایط جوی قرار خواهند گرفت. در این مقاله سعی شده با بررسی یک مورد مطالعاتی تاثیر شرایط نگهداری ویا انتقال مواد از نقطه ای به نقطه دیگر بر پیامد ناشی از رهایش این مواد با استفاده از نرم افزار phast بررسی گردد.