سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
بهروز میرزایی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
نازیلا نقدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سیده فاطمه کابلی – کارشناس ارشد بیوفیزیک
امیر حیدری – مربی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
نشاسته به عنوان فراوانترین پلی ساکارید موجوددرطبیعت کاربرد فراوانی درصنایع غذایی دارد به همین دلیل تغییر درخواص نشاسته جهت کاربردی ترکردن این ماده ضروری است بهبود حلالیت نشاسته به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای نشاسته به جهت کاربرد فراوان درتولید موادغذایی ازجمله تولید شربت غلیظ ذرت شیرین کننده ها نان و آبجو دارای اهمیت می باشد ایجاد تغییر درساختار نشاسته یا به عبارتی تولید نشاسته اصلاح شده به منظور بهبود حلالیت نشاسته به کمک روشهای شیمیایی فیزیکی انزیمی ژنتیکی و یا روشهای ترکیبی امکان پذیر است دراین مقاله هیدرولیز نشاسته و تغییر حلالیت آن توسط دو آنزیم امیلاز و لیپاز مورد بررسی قرارمیگیرد آزمایش هیدرولیز و اندازه گیری حلالیت درغلظت های مختلف نشاسته و آنزیم انجام گرفت نتایج حاصل نشاندهنده هیدرولیز نشاسته توسط هردو آنزیم و البته عملکرد خوب آنزیم آمیلاز نسبت به آنزیم لیپاز می باشد همچنین نتایج حاکی از افزایش حلالیت نشاسته تحت تاثیر هیدرولیز آنزیمی دارد.