سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی مرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی متالورژی دانشگاه باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – استاد یار و عضو هیئت علمی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به اهمیت استفاده از فرآیندنیمه جامد در صنایع مختلف، مطالعه در مورد متالورژی آلیاژAl-A357 به عنوان یک آلیاژ استراتژیک مورد توجه صنایع اتومبیل سازی و هوا فضا قرار گرفته است. روش ریخته گری سطح شیبدار امروزه به علت تجهیزات اندک، ارزش افزوده بالا ، کیفیت ظاهری و مکانیکی بالا در تولید قطعات در حالت نیمه جامد کاربرد دارند. در تحقیق حاضرتاثیرات پارامترهای ریخته گری در فرآیند سطح شیبدار از جمله اثرات طول تماس، دمای بارریزی، جنس قالب ، قالب پیشگرم و سیستم خنک کننده بر مورفولوژی سیلسیم یوتکتیکی مورد بررسی قرار گرفته است. افزایش درصد ازدیاد طول نمونه ها از 5/2به 8 و استحکام کششی نهائی از 165به 225(MPa) نیز از اثرات ایجاد ساختار گلبولی درنتیجه نگهداری نمونه ها به مدت 5 دقیقه در دمای °C 580می باشد