سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حجت نوری – دانشجوی کارشناسی گروه ماشین های کشاورزی
علیرضا شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی گروه ماشین های کشاورزی
مرتضی صادقی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه از یدک کش ها درفعالیت های کشاروزی و بخصوص برای حمل و نقل محصول پس از برداشت به بیرون از مزرعه استفاده گسترده ای م ی شود دراین تحقیق با توجه به رابطه مستقیم این وسایل با عامل کشنده آنها پارامترهای مختلف یک یدک کش در ارتباط با بازده کشش و مقاومت غلتشی یک خودروی چهارچرخ محرک خارج از جادها ی طراحی شده با وزن 5 کیلونیوتن و توان 45 اسب بخار موردب ررسی قرارگرفت. محاسبات براساس روابط حاکم بروسایل زمین گیرایی و بکارگیری روش نیمه تجربی تئوری بکر صورت پذیرت برمبنای بیشینه بار یدک کش برابر با 10 کیلونیوتن موقعیت و اندازه تایرهای یدک کش گستره قرارگیری مرکز جرم یدک کش و موقعیت نقطه اتصال یدک کش به خودرو برای حصول بیشینه بازده کشش خودرو بدست آمد.