سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امید معرفیان فرد – رئیسHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
عباس فلاح فرد – مسئول عملکرد و آموزشHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
سلطان حبیب پور – ایمنی پالایشگاه پجم, پارس جنوبی

چکیده:
هدف اصلی مدلسازی پخش مواد در محیط، تعیین غلظت ماده رها شده در محیط در یک فاصله و زمان خاص میباشد. رها شدن مواد در محیط را می توان از نظر رفتار ابر تشکیل شده ناشی از آن به سه دسته تقسیم کرد: 1- گازهای با شناوری مثبت2- گازهای با شناوری منفی یا گازهای متراکم3- گازهایی با شناوری خنثی.دراین مقاله به بررسی و رفتار ابر تشکیل شده ناشی از رهایش مواد بر پیامد رهایش مواد به کمک نرم افزار تخصصی phast پرداخته شده است.